Bạn nghĩ gì khi thấy những hình ảnh này?

Liệu chúng ta có góp phần khiến những núi rác ngày càng cao hơn không?

Hãy làm gì đó để ngừng lại, không phải để bảo vệ môi trường, mà chính là bảo vệ lợi ích, cuộc sống của chúng ta và thế hệ tương lai.

polluting 1
polluting 2
polluting 3
polluting 4
stop polluting

SỨ MỆNH:

- REshare TỒN TẠI để kéo dài vòng đời cho quần áo - giúp giảm rác thải, gánh nặng cho môi trường

- REshare PHÁT TRIỂN vì 1 cuộc sống xanh và hạnh phúc cho tất cả mọi người

TẦM NHÌN

- Trở thành đơn vị tuần hoàn và tái chế lớn nhất Việt Nam

- Ứng dụng công nghệ nhằm cung cấp giải pháp thu gom tiện lợi, giúp Khách hàng tiếp cận sản phẩm 1 cách nhanh và tiết kiệm nhất

- Hướng tới một thế hệ hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho xã hội

green cycle