“Lan toả những điều tốt, giúp cuộc sống đẹp hơn”

Bạn có biết những điều này đang xảy ra xung quanh bạn?

“Đã có rất nhiều trẻ em không có quần áo mặc”

“Trong khi đó vô số núi quần áo bị vứt bỏ”

“Người vô gia cư nằm co ro trong đêm giá rét”

“Tủ quần áo chất đống trong tủ”

“Quần áo từ thiện quá nhiều, đổ đống tràn lan”

“Quần áo được tái chế thành các vật có ích”

Cuộc sống xảy ra xung quanh bạn, các vấn đề rác thải nơi bạn sống, những người có hoàn cảnh khó khăn bạn quan tâm. Nhưng nó có thể thực sự khó với bạn, đặc biệt là bạn chỉ có một mình. Những thông tin bạn biết qua tin tức thường thôi thúc bạn cần hành động, nhưng chúng ta quá bận rộn, mất niềm tin để dừng lại và thực hiện các điều đó.

REshare là nền tảng công nghệ, xoá bỏ không gian thời gian và đáng tin cậy nhất về những gì chúng ta có thể làm được. Đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng REshare, dịch vụ trực tuyến dựa trên vị trí kết nối của bạn với cộng đồng để bạn có thể đóng góp, chia sẻ theo cách của riêng bạn và cùng khám phá xung quanh. Với REshare kết nối với toàn bộ cộng đồng người DƯ và người THIẾU cùng một lúc, trên cùng một ứng dụng dịch vụ.

"Cho là nhận" cách nói thân thương giữa người với người, giúp đỡ và chia sẻ để cải thiện những gì đang xảy ra xung quanh bạn.

Vì vậy, bạn và REshare có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cùng nhau.