Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý : Các anh chị vui lòng dùng trình duyệt Google Chrome hoặc Safari trên điện thoại để truy cập và đăng ký tham gia cùng REshare.

1. Cho tặng quần áo

Bước 1: Đăng nhập vào REshare sử dụng Facebook hoặc Google
Bước 2: Đăng tối thiểu 1 tấm hình về Quần áo và chọn dịch vụ Cho tặng
Bước 3: Cập nhật thông tin thời gian và địa chỉ lấy hàng
Nếu chưa có địa chỉ nhấn Thêm địa chỉ
Sau đó nhấn Cho tặng
Đã tạo đơn hàng Cho tặng thành công

2. Bán quần áo

Bước 1: Đăng nhập vào REshare sử dụng Facebook hoặc Google
Bước 2: Đăng tối thiểu 2 tấm hình về Quần áo và chọn dịch vụ Bán

Lưu ý: Hình ảnh phải thể hiện chi tiết Thương hiệu , tổng thể về sản phẩm bạn muốn bán để thuận tiện cho REshare thẩm định

Bước 3: Nhập thông tin sản phẩm gồm:
  • Tên sản phẩm: Bạn đặt tên gì cũng được
  • Thương hiệu: Bạn phải chọn đúng Thương hiệu trên Tags (lưu ý chọn dùng Thương hiệu theo đề xuất của REshare nếu thương hiệu nào chưa có tức REshare chưa Thu mua vào)
  • Danh mục: Chọn theo loại danh mục gợi ý
  • Tình trạng: Chọn theo tỉ lệ mới của sản phẩm
  • Giá kỳ vọng: Nhập giá bạn muốn bán cho REshare (lưu ý giá này không phải là giá cuối cùng)
Bước 4: Thêm sản phẩm khác nếu bạn muốn bán nhiều hơn 1 sản phẩm
Bước 5: Nhập thông tin bạn muốn REshare thanh toán cho bạn
Bước 6: Cập nhật thông tin thời gian và địa chỉ lấy hàng
Nếu chưa có địa chỉ nhấn Thêm địa chỉ
Sau đó nhấn Bán ngay
Đã tạo đơn hàng Bán thành công

3. Hướng dẫn chỉnh sửa đơn bán

Bước 1: Vào phần Quản lý đơn hàng trong mục Tài khoản
Bước 2: Chọn icon Edit để chỉnh sửa đơn hàng Bán
Bước 3: Cập nhật lại thông tin sản phẩm hoặc thêm sản phẩm bạn muốn Bán
Bước 4: Nhấn Bán ngay để cập nhật lại đơn hàng

4. Hướng dẫn Huỷ đơn Bán

Bước 1: Vào phần Quản lý đơn hàng trong mục Tài khoản
Bước 2: Chọn Huỷ đơn hàng để tiến hành Huỷ